Takım Değerlendirme / Gelişim

Bir ekibin etkili ve etkin bir işbirliği içerisinde çalışması rastlantısal bir olgu değildir. Farklı kişilik yapılarına sahip insanların farklı bakış açıları ve tarzları takım performansını ve iletişimi etkilediği gibi çatışmalara da sebep olmaktadır.

EKD Takım Değerlendirme / Gelişim araçları ile;

  • Her bir ekip üyesinin doğal eğilim ve yeteneklerini keşfetmek,
  • Ekibin bir grup olarak taşıdığı güçlü ve gelişmesi gereken alanlarını belirlemek ve bunları doğru yönetmek,
  • Tüm ekip üyelerini yan-yana değerlendirerek doğru iş bölümü ve işbirliğini kurabilmenin yollarını bulmak,
  • Ekibin Enneagram tip ve Enneagram merkez(duygusal-fiziksel-zihinsel) dağılım raporlarıyla, ekipte baskın olan kişilik tarzını ve ekibi tamamlayacak gerekli kişilik profillerini tanımlamak,
  • Ekibin potansiyellerini görebilmek ve bu potansiyelleri ortaya çıkararak performansı en üst seviyelere taşımak,
  • Her bir ekip üyesinin kendi kişilik yapısına uygun ipuçları ve çözüm önerilerine ulaşmak,
  • Potansiyel kör noktaları ya da olası sorunlar hakkında fikir sahibi olmak ve bunları doğru yönetmek gibi konularda sizlere yardımcı olacaktır.