Eğitimlerimiz

Enneagram ile Liderlik Becerilerini Geliştirme

Eğitimin Amacı;

Herhangi bir gruba liderlik etmek durumunda olan kişilerin:

 • Kendilerinden başlayarak enneagram tiplerini anlamalarını,
 • Enneagram'ı kullanarak üstleri ve çalışma arkadaşları ile olan profesyonel ilişkilerini güçlendirmelerini,
 • Kendilerinin ve takım arkadaşlarının potansiyellerini ortaya çıkararak iş performanslarını daha yüksek bir seviyeye çıkarmalarını sağlamak

Enneagram ile İletişimi Güçlendirme

Katılımcıların;

 • Kendilerinin ve çevresindekilerin iletişim tarzlarını anlamalarını,
 • İletişimi engelleyen kör noktalarını ve algılama filtrelerini fark ederek gelişim yönünde adım atmalarını,
 • Sözlü ve yazılı mesajları daha objektif bir gözle değerlendirebilmelerini sağlamak

Katılımcıların;

 • Yanlış anlaşılmalardan doğan problemleri azaltmak
 • Aynı dilin konuşulmasını sağlamak
 • Kişilerarası iletişimi güçlendirmek

Çatışma Yönetimi

Katılımcıların;

 • Kendilerini ve çevrelerindekileri tanıyarak, iş ilişkisinden beklentilerini ortaya çıkarmak,
 • İş ilişkilerinde, hangi alanlarda sıkıntı yaşanabileceğini önceden görebilmelerini ve çatışmaları oluşmadan engelleyebilmeleri sağlamak,
 • Çatışma oluştuğunda, sıkıntı yaratan olayı etkin bir geribildirimle karşı tarafa iletilebilmelerini ve problemin çözümüne yönelik birlikte çalışabilmelerini sağlamak

Katılımcıların;

 • Çatışmanın etkin bir şekilde ele alınmasını, farklılıkların yaratıcı ve yenilikçi fikirlere dönüşmesini sağlamak

Yüksek Performanslı Takım Yaratma

Katılımcıların;

 • Kendilerini tanıyarak, işyerindeki etkinliklerini artırmalarını sağlamak,
 • Kendilerinin ve takım arkadaşlarının takıma sağladığı katkıları objektif bir bakış açısıyla değerlendirerek takdir etmelerini sağlamak
 • Yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırarak takım arkadaşlarını daha iyi anlamalarını sağlamak

Katılımcıların;

 • Takım içerisindeki etkileşim, iletişim ve işbirliğini geliştirmek artırmak
 • İş performansını artırmak

Duygusal Zekayı Geliştirme

Katılımcıların;

 • Duygusal tepkilerinin ve davranışlarının, diğer insanlar üzerindeki etkilerini anlamalarını sağlamak
 • Diğer insanların duygularını anlamalarını ve uygun tepkiler verebilmelerini sağlamak
 • Empati kurma yeteneklerini artırmak

Katılımcıların;

 • Karşılıklı anlayışın, hoşgörünün gelişmesini ve diğer bakış açılarına daha objektif bir şekilde yaklaşılmasını sağlamak
 • Duygusal tepkilerden, yanlış anlaşılmalardan doğan problemlere harcanan zamanı azaltıp işe yönelik konulara daha fazla yoğunlaşılmasını sağlayarak iş verimliliğini artırmak

Stres Yönetimi

Eğitimin Amacı;

 • Katılımcıların stresin ortaya çıkardığı kişisel ve kurum içi problemleri anlamalarını, stresle başa çıkmanın tekniklerini kavrayarak bu problemleri çözebilmelerini veya oluşmadan önlemelerini sağlamak ve bu yolla kişisel ve kurumsal başarıyı artırmaktır.

Satış Performansını Artırma

Eğitimin Amacı;

 • Enneagram'ı kullanarak kendilerini tanımasını sağlamak
 • Çevreleriyle olan iletişimlerini güçlendirmek
 • Müşterilerinin bakış açılarını anlayarak doğru iletişim tarzı ile başarılı satış yapmalarını sağlamak
 • Satış performanslarını artırmak