Başlıca Uygulama Alanları

  • Enneagram gelişmiş ve derin bir metodoloji olmasına karşın anlaşılması ve uygulanması pratik bir sistemdir. İş hayatında bireylerin kendilerini tanımaları, sorunları ve problemleri tanımlamaları, problemleri öngörmeleri ve çözümleri bulmaları konularında ''ortak bir dil'' oluşturmalarını sağlar.
  • İnsan kaynakları uzmanlarına sorunların tespiti ve çözümleri hakkında yardımcı olur. Farklı insanların farklı yönetilmesi gerekir. Bu farklılıklar hakkında yeterli bir fikir olmadan bunu başarmak zor olabilir. Her bir Enneagram tipinin farklılıkları dikkate alınarak motivasyon ve iş yapma süreçlerinde karşılaşılan sıkıntıların çözümüne yönelmek faydalı olacaktır. Ayrıca Enneagram, ''sorunlu patron'' ya da ''sorunlu çalışan'' anlayışından ziyade ''sorunlu davranışlar'' üzerinde durarak insanları olumsuz etiketlemelerden de kurtaracaktır.
  • Doğru iletişim kurmada yardımcı olur. Yöneticilerin çalışanlarının gerçekten neye ihtiyacı olduğunu anlamasına yardımcı olur. Enneagram metodolojisi kullanılarak davranışların altında yatan motivasyonlar ve değerler herkes için açık bir hale gelir. Bu şekilde hem şirket içi uyum ve güveni güçlendirip, hem de olası yanlış anlama ve çatışmaları en aza indirebilirsiniz.
  • Bireylerin gelişimi için belirli bir eylem planı önerir. Çalışan ve yöneticilerin performans ve iş tatminini ve buna bağlı olarak verimliliklerini nasıl artırabilecekleri konusunda yardımcı olur. Bireysel farklılıklar bireysel reçeteler gerektirir.
  • Diğer tipolojilerin aksine statik değil dinamik bir sistemdir. Kişilerin güven ve stres durumlarında nasıl tepkiler vereceğini öngörüp insanlara daha geniş açıdan bakmanızı sağlar.