Başlıca Uygulama Alanları

İletişim

İş hayatında en kritik noktalardan biri de etkili iletişimdir. Kişilik tiplerini anlayarak; çatışmalar, verimsiz çalışma alışkanlıkları, ofis siyaseti ve farklı yönetim tarzları ile daha etkili bir şekilde başa çıkabilmek mümkün. Ancak iletişim, kişilik tipi dikkate alınmaz ise genellikle zordur. Şirket içi iletişim etkinliğini en üst düzeye çıkarmak istiyorsanız, farklı insanlar ve farklı müşteri tiplerini tanımak ve onlarla olan iletişimi nasıl yöneteceğinizi bilmeniz gerekir. Enneagram metodolojisi müşteri ve çalışanlarınızla daha etkin bir iletişim kurmanız konusunda önemli bir destek sağlayacaktır.

İşe Alım

İşletmeler artık müşterileri ve çalışanları hakkında daha doğru bilgi talep ediyorlar. Potansiyeli yüksek çalışanları kuruma kazandırmak, değerli çalışanları kurum içinde tutmak, çalışan verimliliğini arttırmak amacıyla daha insan merkezli bir yaklaşım benimsemeye başladılar. Doğru iş için doğru kişi seçmek konusunda Enneagram sizlere büyük fayda sağlayacaktır.

Takım Oluşturma

Kendinizi, rakiplerinizi, takımınızı ve takım arkadaşlarınızı daha yakından tanımak, süreçleri ve durumları daha öngörülebilir hale getirmenizi sağlar. Etkili takım oluşturma aşamasında her bir Enneagram tarzının bakış açısını, ihtiyacını bilmek daha esnek bir yönetim tarzını uygulayabilmek açısından önemli olup, sonuç olarak daha uyumlu ve verimli bir takım oluşturmanızı sağlayacaktır.Enneagram'ın ekip uygulaması, ekip gelişim teorisine dayanan uygulama ile entegredir. Yeni ekip kurulumlarına ve var olan ekiplerin nasıl daha verimli çalışabilecekleri konularında yardımcı olur. Aynı zamanda eğlenceli ve ufuk açıcı bir sistemdir, ekip üyelerinin daha önce subjektif buldukları konuları, objektif, verimli ve eylem odaklı bir şekilde tartışmalarına imkân sağlar. Bunlara ek olarak Enneagram, ekibin var olan çalışma sistemini teşhis etmek ve ekipteki verimliliği arttırmak için neler yapılabileceği konusunda yol göstermek amaçlı da kullanılabilir.

Liderlik

Enneagram yöneticilerin kendilerini ve takımlarını anlaması konusunda en etkili araçlardandır. Enneagram Metodolojisi, yöneticilerin bireysel farklılıkları göz önüne alarak takımını yönetmeleri, yönetim sürecinde kendilerinden kaynaklı sorunları ve kör noktalarını fark etmeleri ve liderlik becerilerini geliştirerek kişisel potansiyellerine ulaşmaları konusunda yardımcı olacaktır.

Çatışma Yönetimi

İş ortamında, çatışmanın fazla olması, o ortamda verimsizlik, güvensizlik, anlaşmazlıkların hakim olduğu anlamına gelebilirken, çatışmanın olmaması da o ortamda, farklı fikirlerin dile getirilemediği veya farklı bakış açılarının kabul edilmediğinin işaretçisi de olabilir. Enneagram, çatışmanın etkin bir şekilde ele alınmasını, farklılıkların yaratıcı ve yenilikçi fikirlere dönüşmesini sağlar.