İşe Alım / Aday Değerlendirme

İşletmeler artık müşterileri ve çalışanları hakkında daha doğru bilgi talep ediyorlar. Potansiyeli yüksek çalışanları kuruma kazandırmak, değerli çalışanları kurum içinde tutmak, çalışan verimliliğini arttırmak amacıyla daha insan merkezli bir yaklaşım benimsemeye başladılar. Doğru iş için doğru kişi seçmek konusunda EKD araçları sizlere büyük fayda sağlayacaktır.

Ekd aday değerlendirme araçlarımız;

  • Aday değerlendirmelerinde, mülakat öncesi hazırlık aşamasında insan kaynakları uzmanlarına ve yöneticilere aday hakkında kişilik özellikleri açısından ön bilgi sağlar.
  • Adayların potansiyel güçlü ve limitli yanları, ilişki ve iletişim tarzı, çalışma tarzı, takım oyuncusu olarak takıma katkıları ve olası sorunlar gibi birçok davranışsal niteliklerini tanımlar.
  • Başvurulan görev için gerekli kişilik özelliklerini tanımlayarak, bu görev için başvuran aday havuzunuzu buna göre değerlendirir, işe alım kararlarınızı güçlendirir ve sonuç olarak şirketinizin gelecekteki başarısına yardımcı olur.