Çalışan Değerlendirme / Gelişim

Güçlü bir insan kaynağına sahip olmak iş hayatındaki en önemli rekabet avantajıdır.İş hayatında çoğu şirket benzer teknoloji ve kaynağa sahiptir, başarılı şirketler yetkin, uyumlu ve motivasyonu yüksek çalışanlara sahip olmakla farklılaşırlar.

EKD Çalışan Değerlendirme / Gelişim araçları ile;

  • Çalışanların kendi potansiyel güçlerinin farkında olmasına yardımcı olmak,
  • Ekip çalışması, iş motivasyonu ve performansı arttırmak,
  • Çalışanların potansiyellerini değerlendirmek ve buna göre iş sorumluluklarını optimize etmek,
  • Terfi süreçlerinde adayların değerlendirilmesini sağlamak,
  • Çalışan-yönetici ya da çalışan-çalışan iş ilişkilerinin geliştirilmesini sağlamak