EKD Değerlendirme Portalı nedir?

EKD (Enneagram Kişilik Deseni) değerlendirme portalı bireysel ve iş hayatı uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.Kişinin kendisini ve çevresindekileri doğru tanımlaması ve anlamasını sağlamak hedeflenir.

Neden EKD Değerlendirme Portalı?

İş hayatında birbirinden farklı kişilik yapılarına, bakış açılarına, geçmiş deneyimlere, beklentilere, iletişim tarzlarına sahip birçok insanla bir arada çalışırız.

 • Peki bu kadar farklı tarzlara sahip insanların etkili ve etkin bir ekip olarak bir arada çalışmalarını nasıl sağlayabiliriz?
 • Doğru ve sağlıklı iletişimi nasıl kurabiliriz?
 • Anlaşmazlıkları nasıl çözümleyebilir ya da oluşmalarını engelleyebiliriz?
 • Çalışma ortamındaki verimliliği ve iş tatminini nasıl sağlayabiliriz?
 • Çalışanlarımızı nasıl motive edebilir ya da daha iyi bir lider nasıl olabiliriz?

EKD değerlendirme raporlarınıza ulaştıktan sonra bu ve bunun gibi birçok sorunuza cevap bulmak çok zor olmayacak.
EKD değerlendirme portalını kullanarak;

 • Çalışanlarınızın potansiyellerini değerlendirerek, sorumluluk alanlarını da buna uygun olarak optimize edebilecek,
 • Mevcut potansiyellerini tam olarak kullanabilmelerini sağlayacak en uygun sorumluluk alanlarına yönlendirebileceksiniz.
 • Yönetici ya da yönetici adaylarınızın liderlik eğilimlerini ve yeteneklerini değerlendirebileceksiniz. Bu potansiyellerine ulaşma ve geliştirmelerini sağlayabilecekseniz.
 • Çatışma yönetiminde daha etkin çözümler üretebileceksiniz.
 • Yönetici-çalışan ya da çalışan-çalışan arasındaki iş uyumunu geliştirebileceksiniz.
 • Ekip çalışmasında verimliliği arttırabileceksiniz.

Faydaları

 • Kullanımı ve anlaşılması kolay, dinamik ve online bir sistem içerisinde, zaman ve maliyet avantajı ile kurumunuza bütüncül açıdan bakabilme fırsatı sunmaktadır.
 • Envanterlerin uygulanmasından hemen sonra ilgili raporlara ulaşabilirsiniz.
 • İşe alımlarda adaylarınızın kişilik tarzından kaynaklı doğal eğilimlerini, iletişim ve çalışma tarzı gibi özeliklerini tanımlayabilir, göreve uyumunu değerlendirebilirsiniz.
 • Var olan ya da yeni kurulacak ekiplerde potansiyel liderleri keşfedebilirsiniz.
 • Şirket içindeki yetenekleri keşfetme, yüksek potansiyele sahip çalışanlarınızı belirleme, yeni bir sorumluluk alanı için en yüksek potansiyele sahip çalışanları tespit edebilme kolaylığı sağlar.
 • Takım içerisindeki yer değiştirme ya da yeni işe alımlarda kişinin takıma olan katkıları ve olası sorunları belirlemenizi kolaylaştıracak.
 • Takım içerisinde etkin iş birliği ve iletişimi nasıl kurabileceğinizi görmek, takım içerisinde çatışma sebeplerini anlamak ve etkin çözümler bulmak
 • İş tatminini arttırmak, çalışanlarınızın iş hayatında başarılı olmalarını sağlayacak doğal yeteneklerini ortaya çıkarmak