Enneagram Tarihçesi

Enneagram, dokuz ayrı kişilik tipini ve bu tipler arasındaki karşılıklı ilişkileri açıklayan, kesin tarihi bilinmeyen, eski bir öğretidir. Batı'nın Enneagram'ı öğrenmesi 1930'lu yıllarda, Rus bir felsefeci olan George Ivanovich Gurdjieff ile başlamıştır. Gurdjieff, Enneagram'ı daha üstün bir bilince ulaşabilmek amacıyla kullanmıştır. Bugün kullandığımız anlamdaki Enneagram metodolojisine ana katkıyı ise, 1950'li yıllardan başlayarak, Bolivia'lı bir psikolog olan Oscar Ichazo ve 1970'lerden itibaren de Şili'li psikiyatr Claudio Naranjo yapmıştır. Oscar Ichazo, Enneagram sembolü üzerine tipleri yerleştirmiş ve bu tipler arasındaki ilişkilerin, insanlarla yapılan görüşmeler aracılığıyla, doğrulanabilmesini sağlamıştır. Ichazo, eğitim ve grup çalışmalarına, merkezi New York'ta bulunan Arica Enstitüsü'nde devam etmektedir.

Oscar Ichazo ile bir süre birlikte çalışan Claudio Naranjo ise Enneagram'ı psikolojik fikirler bağlamına yerleştirmiş, Enneagram'a yaptığı katkıyla, sözlü aktarım şeklinde günümüze ulaşan Enneagram'ı modern psikoloji ile birleştirmiştir.