Enneagram Nedir?

Enneagram kendimizi ve hayatımızdaki insanları anlamak için geliştirilmiş güçlü bir araç olup, modern psikoloji ve geleneksel bilgelik sistemlerini birleştiren 9 farklı kişilik deseni üzerine kurulu bir sistemdir.

Latince dokuz-nokta/çizgi manasına gelen Enneagram, insanları dünyaya bakış açılarına, olayları algılayıp değerlendirme ve tepki verme şekillerine göre 9 farklı kişilik tipine ayırır. Her bir kişilik tipi için detaylı ve bütüncül bir kişilik resmi ortaya koyar. Bunun yanı sıra davranışlarının altında yatan motivasyon kaynaklarını açığa çıkararak, stres-rahat anındaki durumunu da tanımlar.

Enneagram'dan kimler faydalanabilir?

Günümüzde eğitimden sağlığa, psikolojiden aile içi ilişkilere ve de özellikle iş dünyasında iletişim, organizasyon gelişimi, takım kurma ve çatışma yönetimi gibi konularda tartışmasız başarısı ispatlanan Enneagram'ı bireylerin kullanması kişisel gelişimleri adına büyük katkı sağlar. Enneagram bilgisine sahip olduktan sonra bunu içselleştirmeli kendimizin hatalarına ve zayıf noktalarına konsantre olurken diğer tiplerin ise üstün özelliklerini kendimize hedef koymalıyız. Özellikle iş dünyasında, yönetici geliştirme programlarında farkındalık sağlaması açısından Enneagram yoğun olarak kullanılmaktadır.
En önemli uygulama alanları;

 • Bireysel farkındalık ve gelişim
 • İş ve özel hayatımızda sağlıklı ve başarılı ilişkiler geliştirme
 • İş hayatında, liderlik becerilerini geliştirme, ekip oluşturma ve iletişim becerileri.

Kişilik Tiplerini Anlamanın Bize Kazandıracakları

 • Kendimizi tanıma ve keşfetme
 • Limitlerimizin farkında olma
 • Diğer kişilikleri anlama ve empati kurma
 • İnsan ilişkilerinin dinamiğini kavrama
 • Yönetim ve iletişim becerilerimizi geliştirme
 • Motivasyonu ve performansı arttırma

Enneagram metodolojisini kullanarak;

 • Kişisel ve mesleki etkinliğimizi arttırmak,
 • Öz farkındalık ve duygusal zekayı geliştirmek
 • Başarılı ilişkiler kurmak
 • Güçlü yönlerimizi desteklemek, limitli yönlerimizi ve kör noktalarımızı fark ederek bunları yönetmek mümkün olmaktadır.